Đau để trưởng thành

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyen Chi Nhan

Đau để trưởng thành

0395***785

Đau để trưởng thành

0969***768

Đau để trưởng thành