Day By Day_T-ara 티아라_TJ노래방 (Karaoke/lyrics/romanization/KOREAN)

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Cecilia

Day By Day_T-ara 티아라_TJ노래방 (Karaoke/lyrics/romanization/KOREAN)

0903***194

Day By Day_T-ara 티아라_TJ노래방 (Karaoke/lyrics/romanization/KOREAN)

0772***226

Day By Day_T-ara 티아라_TJ노래방 (Karaoke/lyrics/romanization/KOREAN)