Để Mị nói cho mà nghe

Địa điểm: Aeon Bình Dương, Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Để Mị nói cho mà nghe

Nguyễn Hiền

Để Mị nói cho mà nghe

Khánh Huyền

Để Mị nói cho mà nghe