Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đen đá không đường

Địa điểm: Vincom Smart City, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0937***264

Đen đá không đường

0905***212

Đen đá không đường

3163471

Đen đá không đường