Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG | AMEE | Lyrics

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2928137

ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG | AMEE | Lyrics

2927981

ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG | AMEE | Lyrics

2874597

ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG | AMEE | Lyrics