Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đi đu đưa đi

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3164484

Đi đu đưa đi

3163302

Đi đu đưa đi

3163195

Đi đu đưa đi