Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Độ ta không độ nàng (cover)

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3159973

Độ ta không độ nàng (cover)

0342***555

Độ ta không độ nàng (cover)

3159079

Độ ta không độ nàng (cover)