Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Độ Ta Không Độ Nàng HD Hamlet Trương Karaoke

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1993001

Độ Ta Không Độ Nàng HD Hamlet Trương Karaoke