Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn | Karaoke Tone Nữ ☘ Phương Phương Thảo Acoustic Cover

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0912081295

Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn | Karaoke Tone Nữ ☘ Phương Phương Thảo Acoustic Cover

0903***305

Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn | Karaoke Tone Nữ ☘ Phương Phương Thảo Acoustic Cover

2554458

Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn | Karaoke Tone Nữ ☘ Phương Phương Thảo Acoustic Cover