Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đồi hoa mặt trời

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Tâm Ella

Đồi hoa mặt trời

Duy Hưng

Đồi hoa mặt trời

Đồi hoa mặt trời