ĐÔNG KIẾM EM / Vũ. (Original)

Địa điểm: Mipec Tower, Số 2, Long Bien 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0966***439

ĐÔNG KIẾM EM / Vũ. (Original)

0902***830

ĐÔNG KIẾM EM / Vũ. (Original)

Đăng Dương

ĐÔNG KIẾM EM / Vũ. (Original)