Đừng ai nhắc về anh ấy

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Còi Xinh Gái

Đừng ai nhắc về anh ấy

0384***986

Đừng ai nhắc về anh ấy

0934***791

Đừng ai nhắc về anh ấy