Đừng lo anh đợi mà

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2507409

Đừng lo anh đợi mà

2505648

Đừng lo anh đợi mà

2505174

Đừng lo anh đợi mà