Đúng người đúng thời điểm

Địa điểm: Mipec Tower, Số 2, Long Bien 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0326***880

Đúng người đúng thời điểm

0937***200

Đúng người đúng thời điểm

Bđnm

Đúng người đúng thời điểm

Các bản thu gần đây