Đúng Người Đúng Thời Điểm || KARAOKE Tone Nữ || Thanh Hưng ♪

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0931***970

Đúng Người Đúng Thời Điểm || KARAOKE Tone Nữ || Thanh Hưng ♪

0387***003

Đúng Người Đúng Thời Điểm || KARAOKE Tone Nữ || Thanh Hưng ♪

0382***437

Đúng Người Đúng Thời Điểm || KARAOKE Tone Nữ || Thanh Hưng ♪