Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Dừng thương

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0783***543

Dừng thương

0376***076

Dừng thương

3152555

Dừng thương