Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đừng xin lỗi nữa (sc)

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0838***398

Đừng xin lỗi nữa (sc)

Chang Chang

Đừng xin lỗi nữa (sc)

0985***285

Đừng xin lỗi nữa (sc)