Đừng yêu nữa em mệt rồi

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0982878169

Đừng yêu nữa em mệt rồi

2376610

Đừng yêu nữa em mệt rồi

0395***512

Đừng yêu nữa em mệt rồi