Đừng yêu nữa em mệt rồi

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2508833

Đừng yêu nữa em mệt rồi

0393***126

Đừng yêu nữa em mệt rồi

0393***126

Đừng yêu nữa em mệt rồi