Đừng yêu nữa em mệt rồi

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0916***323

Đừng yêu nữa em mệt rồi

Trà Myy

Đừng yêu nữa em mệt rồi

0383***757

Đừng yêu nữa em mệt rồi