Đừng yêu nữa em mệt rồi

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Thanh Đức

Đừng yêu nữa em mệt rồi

0978***720

Đừng yêu nữa em mệt rồi

Thiên Phương

Đừng yêu nữa em mệt rồi