Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2507765

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

2507727

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

0901368590

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)