Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2937926

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

User 3937864

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

0358***688

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)