Duyên mình lỡ

Địa điểm: Vincom Royal City - Hầm B2, Số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ola Ola

Duyên mình lỡ

0905***213

Duyên mình lỡ

0948***153

Duyên mình lỡ

Các bản thu gần đây