Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Duyên mình lỡ

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ola Ola

Duyên mình lỡ

0905***213

Duyên mình lỡ

0948***153

Duyên mình lỡ