Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ed Sheeran - Perfect (Acoustic Guitar Karaoke Backing Track)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0352***086

Ed Sheeran - Perfect (Acoustic Guitar Karaoke Backing Track)

1713483

Ed Sheeran - Perfect (Acoustic Guitar Karaoke Backing Track)

0342***542

Ed Sheeran - Perfect (Acoustic Guitar Karaoke Version)