Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé) KARAOKE NO VOCAL

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Bao Nguyen

Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé) KARAOKE NO VOCAL

Bao Nguyen

Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé) KARAOKE NO VOCAL

0985***122

Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé) KARAOKE NO VOCAL