Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ed Sheeran - Photograph (Karaoke Version)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Khánh vũ

Ed Sheeran - Photograph (Karaoke Version)

0965***205

Ed Sheeran - Photograph (Karaoke Version)

Hoàng Pipo

Ed Sheeran - Photograph (Karaoke Version)