EM BÉ KARAOKE - AMEE x KARIK x BAEMIN

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Linh Lê

EM BÉ KARAOKE - AMEE x KARIK x BAEMIN

Pgkyo Đỗ

EM BÉ KARAOKE - AMEE x KARIK x BAEMIN

0963301743

EM BÉ KARAOKE - AMEE x KARIK x BAEMIN