Em Chẳng Sao Mà - Cover Karaoke Beat Tone Nữ - Kỳ Châu Ngọc Bích

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0963***806

Em Chẳng Sao Mà - Cover Karaoke Beat Tone Nữ - Kỳ Châu Ngọc Bích

0968***577

Em Chẳng Sao Mà - Cover Karaoke Beat Tone Nữ - Kỳ Châu Ngọc Bích

Tố Uyên

Em Chẳng Sao Mà - Cover Karaoke Beat Tone Nữ - Kỳ Châu Ngọc Bích