Em Chẳng Sao Mà Karaoke Tone Nữ - Phương Thế Ngọc || Ca Sĩ Phương Thế Ngọc || Ngọc Kẹo Kéo

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1849414

Em Chẳng Sao Mà Karaoke Tone Nữ - Phương Thế Ngọc || Ca Sĩ Phương Thế Ngọc || Ngọc Kẹo Kéo

0336***267

Em Chẳng Sao Mà Karaoke Tone Nữ - Phương Thế Ngọc || Ca Sĩ Phương Thế Ngọc || Ngọc Kẹo Kéo

0914***307

Em Chẳng Sao Mà Karaoke Tone Nữ - Phương Thế Ngọc || Ca Sĩ Phương Thế Ngọc || Ngọc Kẹo Kéo