Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

EM CÓ CÒN DÙNG SỐ NÀY KHÔNG BEATS I TOP COVER I KARAOKE 🎤

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2248413

EM CÓ CÒN DÙNG SỐ NÀY KHÔNG BEATS I TOP COVER I KARAOKE 🎤

0969627021

EM CÓ CÒN DÙNG SỐ NÀY KHÔNG BEATS I TOP COVER I KARAOKE 🎤

0375***809

EM CÓ CÒN DÙNG SỐ NÀY KHÔNG BEATS I TOP COVER I KARAOKE 🎤