Em đã bỏ hút thuốc chưa

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Linh Mai

Em đã bỏ hút thuốc chưa

0862***638

Em đã bỏ hút thuốc chưa

0846***700

Em đã bỏ hút thuốc chưa