Em đã bỏ hút thuốc chưa

Địa điểm: Mac Plaza Hà Đông (HN), số 10 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0862***638

Em đã bỏ hút thuốc chưa

0846***700

Em đã bỏ hút thuốc chưa

0394***186

Em đã bỏ hút thuốc chưa