Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em đã bỏ hút thuốc chưa

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3939344

Em đã bỏ hút thuốc chưa

0703***921

Em đã bỏ hút thuốc chưa

0908***986

Em đã bỏ hút thuốc chưa