Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em đã bỏ hút thuốc chưa

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3158278

Em đã bỏ hút thuốc chưa

User 4157201

Em đã bỏ hút thuốc chưa

3151205

Em đã bỏ hút thuốc chưa