Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em đã thấy anh cùng người ấy

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0911***988

Em đã thấy anh cùng người ấy

0856***683

Em đã thấy anh cùng người ấy

Vương Bích Trân

Em đã thấy anh cùng người ấy