Em Đi Trên Cỏ Non (Karaoke) - Phương Mỹ Chi

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1750881

Em Đi Trên Cỏ Non (Karaoke) - Phương Mỹ Chi

Ris

Em Đi Trên Cỏ Non (Karaoke) - Phương Mỹ Chi

0327386282

Em Đi Trên Cỏ Non (Karaoke) - Phương Mỹ Chi