Em không sai chúng ta sai

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

James Nguyễn

Em không sai chúng ta sai

2376737

Em không sai chúng ta sai

0387***683

Em không sai chúng ta sai