Em không sai chúng ta sai

Địa điểm: Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2550614

Em không sai chúng ta sai

0915***071

Em không sai chúng ta sai

Nguyễn Xuân Bắc

Em không sai chúng ta sai