'EM KHÔNG SAI CHÚNG TA SAI' | ERIK / BEAT TONE NỮ (Karaoke)

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0377***809

'EM KHÔNG SAI CHÚNG TA SAI' | ERIK / BEAT TONE NỮ (Karaoke)

2553704

'EM KHÔNG SAI CHÚNG TA SAI' | ERIK / BEAT TONE NỮ (Karaoke)

0829***937

'EM KHÔNG SAI CHÚNG TA SAI' | ERIK / BEAT TONE NỮ (Karaoke)