'EM KHÔNG SAI CHÚNG TA SAI' | ERIK / BEAT TONE NỮ (Karaoke)

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2553704

'EM KHÔNG SAI CHÚNG TA SAI' | ERIK / BEAT TONE NỮ (Karaoke)

0829***937

'EM KHÔNG SAI CHÚNG TA SAI' | ERIK / BEAT TONE NỮ (Karaoke)

0344***880

'EM KHÔNG SAI CHÚNG TA SAI' | ERIK / BEAT TONE NỮ (Karaoke)