Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em là bà nội của anh (only beat)

Địa điểm: Vincom Long An, Góc đường Hùng Vương và đường, Mai Thị Tốt, Tân An, Long An, Tân An, Long An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Mandrake

Em là bà nội của anh (only beat)

0912***823

Em là bà nội của anh (only beat)

0901***825

Em là bà nội của anh (only beat)