Em Nhiệt Tình Như Lửa Anh Lạnh Giá Như Băng【KARAOKE Lời Việt】- Hoàng Tĩnh Mỹ | LaLa Trần | S. Kara ♪

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.