ERIK - 'Em Không Sai, Chúng Ta Sai' (Official Karaoke)

Địa điểm: BigC GO Buôn Ma Thuật, 5 10/3, cư ê bur, tp BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LẮK, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0399***102

ERIK - 'Em Không Sai, Chúng Ta Sai' (Official Karaoke)

2447773

ERIK - 'Em Không Sai, Chúng Ta Sai' (Official Karaoke)

2447773

ERIK - 'Em Không Sai, Chúng Ta Sai' (Official Karaoke)