Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Frank Sinatra - Fly Me To The Moon (Karaoke Piano) Key of G

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3115285

Frank Sinatra - Fly Me To The Moon (Karaoke Piano)

3055037

Frank Sinatra - Fly Me To The Moon (Karaoke Piano) Key of G

0914***939

Frank Sinatra - Fly Me To The Moon (Karaoke Piano) Key of G