Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

FROZEN - Let It Go - Karaoke

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0931***316

FROZEN - Let It Go - Karaoke

0944***555

FROZEN - Let It Go - Karaoke

1815553

FROZEN - Let It Go - Karaoke