G-Friend - Glass Bead (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics)

Địa điểm: Vincom Hạ Long - Tầng 4, Khu Cột Đồng Hồ, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

NT Quangg

G-Friend - Glass Bead (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics)

2664292

G-Friend - Glass Bead (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics)

Tran Thuan

G-Friend - Glass Bead (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics)