G-Friend - Glass Bead (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Huệ Trần

G-Friend - Glass Bead (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics)

2522634

G-Friend - Glass Bead (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics)

2323066

G-Friend - Glass Bead (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics)