Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Gác lại âu lo

Địa điểm: Vincom Long An, Góc đường Hùng Vương và đường, Mai Thị Tốt, Tân An, Long An, Tân An, Long An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3162023

Gác lại âu lo

Vũ Hồng Ngọc

Gác lại âu lo

0936***999

Gác lại âu lo